Links

Links
|16 December 2011
Knisja Parrokjali - Zejtun Malta
www.zejtunparish.com

Kunsill Lokali - Zejtun Malta
www.zejtunlocalcouncil.com

Wirt iz-Zejtun - Zejtun Malta
www.wirtizzejtun.com

Ghaqda tal-Armar 25 ta' Novembru - Zejtun Malta
www.l-armar.com

Ghaqda Kazini tal-Banda - Malta
www.maltaband.org

Socjeta Filarmonika Marija Annunzjata - Balzan Malta
www.kazinmarijannunzjata.com

St.Gabriel Band Club - Balzan Malta
www.stgabrielbandclub.com

Duke of Connaughts Band Club - B'Kara Malta
www.dukeocband.com

Ghaqda Muzikali San't Elena - B'kara Malta
www.sainthelenbc.org

Ghaqda Muzikali Santa Marija - Dingli Malta
www.dinglibandclub.com

Ghaqda Muzikali Madonna tal-Karmnu - Fgura Malta
www.bandafgura.com

St.Joseph Band Club - Ghaxaq Malta
www.sanguzeppghaxaq.com

Vilhena Band Club - Floriana Malta
www.vilhenabc.com

St.Mary's Band Club - Ghaxaq Malta
www.santamarijaghaxaq.com

Socjeta Filarmonika La Stella - Gudja Malta
www.lastellabandclubgudja.org.mt

Ghaqda Muzikali Marija Assunta - Gudja Malta
www.mariassuntagudja.com

Socjeta Muzikali San Guzepp - Hamrun Malta
www.sanguzepphamrun.com

Ghaqda Muzikali Immakulta Kuncizzjoni - Hamrun Malta
www.bandakuncizzjoni.com

Ghaqda Muzikali San Guzepp -  Kalkara Malta
www.sanguzeppkalkara.org

Circolo San Giuseppe Filarmonika Sagra Familia - Kalkara Malta
www.sagrafamilja.org

Ghaqda Muzikali San Girgor - Kercem Gozo
www.bandasangirgor.org

Socjeta Muzikali San Guzepp - Kirkop Malta
www.sanguzeppkirkop.org

Socjeta Muzikali Kazin Banda San Pio X - Lija Malta
www.sanpioxbandclub.com

Socjeta Sant' Andrija Villa Lija - Lija Malta
www.santandrijalija.com

Ghaqda Muzikali Sant' Andrija - Luqa Malta
www.bandasantandrija.org

Banda Unjoni - Luqa Malta
www.unionbandmalta.com

Socjeta Filarmonika La Vittoria - Mellieha Malta
www.lavittoriabandclub.org

Imperial Band Club - Mellieha Malta
www.imperialbandclub.com

Socjeta Filarmonika Santa Marija - Mosta Malta
www.filarmonikasantamarija.com

Socjeta Filarmonika Nicolo Isouard - Mosta Malta
www.nicoloisouard.com

Peace Band Club - Naxxar Malta
www.bandapeacenaxxar.com

Socjeta Filarmonika Lourdes - Paola Malta
www.socjetafilarmonikalourdes.com

Socjeta Filarmonika G.M. Fra Antoine De Paule Banda Kristu Re - Paola Malta
www.socjetadepaule.com

Anici Band Club - Qormi Malta
www.anicibandclub.org

Socjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan - Qormi Malta
www.socfilpinto.org.mt

St. Mary's Musical Society - Qrendi Malta
www.santamariaqrendi.cjb.net

Socjeta San Pawl Banda Konti Ruggieru - Rabat Malta
www.sanpawl.rabatmalta.com

Ghaqda Muzikali L'Isle Adam - Rabat Malta
www.bandalisleadam.com

Saint Margaret Band Club - Sannat Gozo
www.stmargaretband.com

Socjeta Filarmonika Santa Venera - Santa Venera Malta
www.bandasantavenera.com

Kazin Banda San Nikola - Siggiewi Malta
www.freewebs.com/bandasannikola

Socjeta Filarmonika Stella Maris - Sliema Malta
www.stellamarissliema.com

Ghaqda Muzikali Marija Annunzjata - Tarxien Malta
www.tarxienbandclub.com

Socjeta Filarmonika Nazzjonali La Valette - Valletta Malta
www.socnazlavalette.com

La Stella Band Club - Victoria Gozo
www.lastella.com.mt

Ghaqda Muzikali Sant.Anna - Marsascala Malta
www.stannebandclub.org

Banda Prekursur - Xewkija Gozo
www.bandaprekursur.com

Societa Filarmonika Maria Mater Gratiae - Zabbar Malta
www.mmg.com.mt

Ghaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel - Zabbar Malta
www.talgrazzjabandasanmikiel.com 

Ghaqda Karmelitana Banda Queen Victoria - Zurrieq Malta
www.carmelitesocietyzurrieq.org

Socjeta Muzikali Santa Katarina V.M. - Zurrieq Malta
www.stcatherineband.org.mt

Socjeta Filarmonika San Pietru Banda Birzebbuga - Birzebbuga Malta